Let´s Colour! Dulux – MalujemeJinak

JanaB

Let´s Colour! Dulux – MalujemeJinak

2012 Škola veřejný prostor

Fasáda internátu na Kamenomlýnské je hotová. Průběh práce je zachycený na videu pánů Veselých z Malujemejinak…

Jako pomocná síla jsem si celou akci velmi užila.

 

Na projektu se podíleli:
  • MalujemeJinak