Let´s Colour! – Akce se společností AkzoNobel

JanaB

Let´s Colour! – Akce se společností AkzoNobel

2012 Škola veřejný prostor

Fasáda budovy internátu školy pro zrakově postižené v Brně – Pisárkách (www.sss-ou.cz) byla vybrána společností AkzoNobel v rámci projektu „Let´s colour!“ (www.letscolourproject.com) k realizaci originálního výtvarného návrhu. AkzoNobel zajistí sponzorsky barvy i realizaci fasády. Do celé akce byli zapojeni žáci a studenti školy – navrhli, jak by měla fasáda vypadat. Vybrané návrhy pak dostali do ruky studenti brněnského VUT, fakulty architektury, aby se jimi inspirovali při vytváření vlastního návrhu.

Workshopu budoucích architektů předcházela zajímavá přednáška Ing. Bc. Petra Karáska, vedoucího brněnského Tyflosevisu, který nás seznámil s omezeními a úskalími, jež provázejí slabozraké a nevidomé. Dal nám zároveň návod, jak by měla fasáda vypadat, aby působila příjemně pro žáky s různými očními vadami. Na závěr besedy jsme měli možnost si pomocí speciálních brýlí vyzkoušet různé stupně slabozrakosti.

Společně s kolegyní Leou Fouskovou (www.atelierfouskova.cz) jsme pro studenty – architekty připravily workshop, v jehož rámci jsme je seznámily se symbolikou barev a s principy práce s  barvou v interiéru.

Ve čtvrtek 21.6.2012 se za účasti tisku konalo vyhlášení nejlepšího návrhu, který vybrali učitelé školy ve spolupráci s Tyfloservisem. Zvítězil návrh studenta Frimla. Do realizace fasády jsou zapojeni mladí malíři z MalujemeJinak (www.malujemejinak.cz), společně jsme obohatili návrh o dětské malby, které vznikly v rámci dětského dne, který pro děti společnost AkzoNobel připravila. Dobře se bavily nejen děti …

Na projektu se podíleli:
  • DULUX - AkzoNobel
  • Ing. Leona Fousková - Ateliér Fousková
  • MalujemeJinak - malování fasády