Let´s Colour! v Brně

Datum: červen - srpen 2012

Partner:  AkzoNobel, MalujemeJinak, Ateliér Fousková

Fasáda budovy internátu školy pro zrakově postižené v Brně - Pisárkách (www.sss-ou.cz) byla vybrána společností AkzoNobel v rámci projektu „Let´s colour!“ (www.letscolourproject.com) k realizaci originálního výtvarného návrhu. AkzoNobel zajistí sponzorsky barvy i realizaci fasády. Do celé akce byli zapojeni žáci a studenti školy - navrhli, jak by měla fasáda vypadat. Vybrané návrhy pak dostali do ruky studenti brněnského VUT, fakulty architektury, aby se jimi inspirovali při vytváření vlastního návrhu.

Další informace o projektu Let´s Colour

Workshopu budoucích architektů předcházela zajímavá přednáška Ing. Bc. Petra Karáska, vedoucího brněnského Tyflosevisu, který nás seznámil s omezeními a úskalími, jež provázejí slabozraké a nevidomé. Dal nám zároveň návod, jak by měla fasáda vypadat, aby působila příjemně pro žáky s různými očními vadami. Na závěr besedy jsme měli možnost si pomocí speciálních brýlí vyzkoušet různé stupně slabozrakosti.

Společně s kolegyní Leou Fouskovou (www.atelierfouskova.cz) jsme pro studenty - architekty připravily workshop, v jehož rámci jsme je seznámily se symbolikou barev a s principy práce s s barvou v interiéru.

Ve čtvrtek 21.6.2012 se za účasti tisku konalo vyhlášení nejlepšího návrhu, který vybrali učitelé školy ve spolupráci s Tyfloservisem. Zvítězil návrh studenta Frimla. Do realizace fasády jsou zapojeni mladí malíři z MalujemeJinak (www.malujemejinak.cz), společně jsme obohatili návrh o dětské malby, které vznikly v rámci dětského dne, který pro děti společnost AkzoNobel připravila. Dobře se bavily nejen děti ...