Garsonka pana Alexandra

Datum: červen 2008

Partner: studie dispozičního řešení prostoru

Návrh celého konceptu garsonky pro mladého muže.